Kinderen willen weer gewoon kind zijn: bewegen, spelen en vriendjes ontmoeten.

Door: JongNL Limburg - Leon Hoenen
Geplaatst op: dinsdag 5 mei 2020

De nieuwe coronamaatregelen geven jeugdwerkorganisaties de kans om, met aangepaste richtlijnen, kinderen weer met elkaar buiten te laten spelen. Het bestuur en bureauteam van JongNL Limburg heeft, op het jeugdwerk afgestemde, richtlijnen opgesteld. De beide veiligheidsregio’s in onze provincie hebben bevestigd dat het jeugdwerk (Scouting, Jeugdwerk Limburg en JongNL) valt onder de sportclausule. Gemeentes geven uitvoering aan de nieuwe coronamaatregelen en bepalen de richtlijnen. JongNL Limburg adviseert haar afdelingen sport- en bewegingsactiviteiten op te zetten met in achtneming van de richtlijnen vanaf 11 mei.

Buitensport, spel en bewegen is de kern van de activiteiten van het jeugdwerk. Opgeleide vrijwilligers hebben veel ervaring en met onze activiteiten leveren we een positieve bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving waarin mensen zich verbinden. De afgelopen periode zijn we in staat geweest om kinderen en jongeren online – en offline activiteiten te bieden. Uit reacties van vrijwilligers horen we dat het weer naar buiten gaan voor kinderen belangrijk is. Kinderen willen weer gewoon kind zijn, bewegen en spelen. Het actief zijn en samenkomen binnen de veiligheid van de eigen club is voor kinderen en jongeren juist in deze onzekere tijden belangrijk. Jeugdwerkorganisaties bereiken voor een deel (kwetsbare) kinderen die geen lid zijn van sport organisaties maar waarvoor het buitenspelen net zo belangrijk is. De ruimte die nu ontstaan is, biedt mogelijkheden voor kinderen en jongeren om, binnen voorwaarden en onder begeleiding, weer buiten actief te zijn wordt ook door onze achterban opgepakt. Op verschillende plekken vindt al overleg plaats met gemeentes.

Op de website van JongNL Limburg (www.jongnl.nl/index.php/corona) staan een aantal documenten, die het weer opstarten van groepen, gemakkelijker kan maken.
Het zijn richtlijnen maar ook leuke posters en speltips die passen binnen de huidige richtlijnen. Weer beginnen met groep draaien lijkt omslachtig, maar bedenk dat voor de kinderen een uurtje elkaar zien en samen spelen heel waardevol is, ongeacht het spel dat je wilt aanbieden. Haal uit de documenten wat voor jou van toepassing is.

Deze bestanden zijn te downloaden:

1. Poster ‘Richtlijnen voor JongNL-afdeling in tijden van corona vanaf 11 mei’.
2. Poster ‘Regels voor de JongNL-groep tijdens de coronatijd’.
3. Poster ‘Richtlijnen voor leiding tijdens groepsbijeenkomsten in coronatijd’.
4. Poster ‘Wat fijn om weer samen te zijn’.
5. Poster ‘Ik heb het nog nooit gedaan’.
6. Poster ‘Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn’.
7. JongNL sportspellen voor kinderen tot en met 12 jaar.
8. JongNL sportspellen voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar.
9. Een voorbeeldbrief voor ouders.

Bijlagen (klik om te downloaden):Meer informatie: www.jongnl.nl
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie