JongNL Limburg
Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers activiteiten van kinderen in hun vrije tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig voelen vormen de basis voor samen spelen, plezier, creativiteit en natuurbeleving.


AdresMarijkelaan 11a
Postcode6074AP
PlaatsMelick
Telefoon0475 520020
Websitewww.jongnl.nl www.samenspelenboek.nl www.zingenindegroep.nl
Emailinfo@jongnl.nl
Contactpersoon Leon Hoenen


Missie:

JongNL wil kinderen en jongeren op zoveel mogelijk plaatsen in Limburg, in hun vrije tijd, bij elkaar brengen. JongNL spreekt alle kinderen en jongeren aan, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond en ongeacht hun fysieke en intellectuele capaciteiten.

Via spel wil JongNL kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven en ze een kijk bieden op zichzelf en de wereld. JongNL wil een leerschool voor het leven zijn. Spelen is bij JongNL een manier van leven.

JongNL staat midden in de samenleving en is verbonden met de buurt. JongNL wil jongeren aanzetten om actief te zijn in hun buurt en de samenleving. Zo vormen zij zichzelf tot geëngageerde en kritische wereldburgers.

Alle 43 afdelingen bouwen samen aan JongNL in Limburg. Onze droom is vertaald in een aantal waarden: samen, respect, vertrouwen en veiligheid. Via de JongNL methode maken 4400 jeugdleden en 1700 vrijwilligers deze droom waar.

Om bovenstaande missie ten uitvoer te brengen stelt JongNL Limburg zichzelf gedurende de periode 2017-2020 een aantal opdrachten. Deze opdrachten worden uitgewerkt in uitgangspunten voor 4 jaar en staan verwoord in het werkplan.
Visie:

JongNL is fun. Maar we staan voor méér dan dat. Het gaat om persoonlijke en sociale ontplooiing van kinderen en jongeren. Bij JongNL gaat het om de niet formele educatie. Kinderen en volwassenen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomgeving. JongNL Limburg biedt daartoe ruime mogelijkheden. De veelzijdige methodiek met spel, creativiteit en natuurbeleving biedt hier volop kansen voor. Geen plaatselijke JongNL afdelingen, geen JongNL Limburg. JongNL Limburg bevordert de kwaliteit van de aangesloten plaatselijke jeugdwerkafdelingen. Daartoe is een pedagogisch- en ondersteuningskader ontwikkeld dat gerealiseerd wordt door een team van beroepskrachten en vrijwilligers. Het gaat dan om inzet en uitwisseling van expertise door het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten, cursussen, workshops, themadagen, activiteiten, projecten en door de uitgave van (digitale) ondersteuningsmaterialen.
Doelstelling:

JongNL biedt jeugdigen en jongeren een plezierige en verantwoorde beleving van de vrije tijd. Spelenderwijs wordt gewerkt aan een harmonieuze ontwikkeling en ontplooiing. JongNL doet dit alles met een geheel eigen methodiek en identiteit. Het werkt daarbij nagenoeg uitsluitend met vrijwilligers. Om haar doelstelling te kunnen realiseren en verantwoord jeugd- en jongerenwerk te kunnen aanbieden, beschikt JongNL over een koepel met een expertise-, opleidings- en activiteitencentrum.

JongNL Limburg beschikt over een professionele, goed gefaciliteerde koepel met een zeer ervaren bureauteam en een provinciaal bureau, die volledig zijn afgestemd op hun kerntaken:
• kwaliteitsbewaking- en ontwikkeling van het spelaanbod, gericht op de jeugd.
• het begeleiden van de tientallen provinciale vrijwilligers.
• de deskundigheidsbevordering van de plaatselijke leiders & leidsters.
• de begeleiding van de 43 plaatselijke afdelingen met hun 1.740 leiders & leidsters en bestuursleden en 4.500 jeugdleden.
• de schakel tussen de plaatselijke afdelingen en de overheid.

De koepel van JongNL is daarmee een expertise-, opleidings- en activiteitencentrum op het gebied van jeugdwerk. Limburg is de enige provincie in Nederland, die JongNL ruimte biedt voor een eigen jeugdwerkkoepel. Dit is de hoofdreden voor de groei en bloei van de JongNL-afdelingen.


Medewerkers
Leon Hoenen
Coördinator en teamleider
Lobke Theelen
Consulent