Vacature voorzitter & penningmeester FAM!

Door: FAM! - Heidy Amory
Geplaatst op: vrijdag 22 mei 2020

Over FAM!
FAM! Is een maatschappelijke organisatie die zich beweegt op het terrein van leefbaarheid en actief burgerschap, emancipatie, empowerment, diversiteit en (arbeids- sociaal maatschappelijke en politieke) participatie. Kernwoorden zijn verbinden, doorbreken en vernieuwen.
FAM! werkt aan de verdere ontwikkeling van een vraaggerichte dienstverlenende organisatie en is sterk gericht op netwerkontwikkeling en kenniscirculatie; het uitwisselen van kennis en tools tussen partners in het werkveld zoals overheid, maatschappelijke organisaties en instellingen zodat men leert van ieders ervaringen waardoor sociaal-maatschappelijke en economische knelpunten vanuit verschillende invalshoeken bestreden worden.
FAM! profileert zich als een onafhankelijk expertisecentrum voor vrouwenvraagstukken; niet zozeer vanuit een wetenschappelijk gezichtspunt, maar gezien vanuit en geworteld in de lokale Limburgse samenlevingsverbanden. In de ondersteuning, activiteiten en informatievoorziening neemt de versterking van vrouwen (empowerment) een belangrijke plaats in.
FAM! denkt het meeste effect te bereiken als tweedelijnsorganisatie, dus indirect de verschillende doelgroepen benaderen door zich te richten op organisaties, instellingen en (lokale) overheden. Door hen te adviseren en te ondersteunen bij veranderingen, komt de expertise van FAM! ten goede aan grote groepen burgers. FAM! versterkt de eigen kracht via empowerment welke noodzakelijk is voor burgers om in netwerken te functioneren.

Speerpunten

· Het stimuleren en vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen

· Het stimuleren en vergroten van de maatschappelijke participatie van vrouwen

· Het slechten van sociaaleconomische barrières van vrouwen

De organisatie FAM! bestaat op dit moment uit een bestuur met een voorzitter en drie algemeen bestuursleden en een bureau met drie medewerkers inclusief de directeur die verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bureau is gevestigd in Roermond. Voor het bestuur zal de komende periode de nadruk liggen op visieontwikkeling en implementatie: hoe blijf je als FAM! relevant in de huidige samenleving? Hoe geven we vorm aan onze belangrijkste thema’s?
>>> Zie voor de volledige vacaturetekst de bijlage of toegevoegde link.


Bijlage (klik om te downloaden):Meer informatie: famnetwerk.nl
Aanmelden: administratie@famnetwerk.nl of 06-57340225
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie