Suïcidepreventie Actienetwerk Midden-Limburg

Door: Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties Limburg - Hans Diederen
Geplaatst op: woensdag 15 september 2021

Per jaar plegen in Nederland ongeveer 1900 mensen suïcide. Dat zijn gemiddeld 5 mensen elke dag. Een zorgwekkend hoog aantal mensen, dat in eenzaamheid uit het leven stapt. In vergelijking met verkeersdoden is het aantal suïcides ruim 2,5x zo hoog. Het is daarom cruciaal dat we ons inzetten om het aantal suïcides terug te dringen. MET ggz, GGD Limburg-Noord en 113 Zelfmoordpreventie starten daarom met behulp van de gemeente Weert, gemeente Roermond en de Provincie Limburg het Suïcidepreventie Actienetwerk Midden-Limburg. Wij geloven in een succesvolle suïcidepreventie door middel van een zogeheten community-aanpak.

In het Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet Community) werken partijen binnen en buiten de zorg (zoals familie en naasten, wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, ggz-instellingen, maar ook de vervoers- en sociaaleconomische sector) met elkaar samen in een lokaal actienetwerk (community) aan veilige en effectieve suïcidepreventie. Het ultieme doel van het actienetwerk is suïcides en suïcidepogingen substantieel te verminderen.

Volgens internationaal voorbeeld wordt in de community een gezamenlijk Suïcidepreventie Actieplan gemaakt, dat inzet op vier pijlers tegelijkertijd:
1. Publiekscampagne: met als doel om het taboe op praten over zelfmoord weg te nemen.
2. Trainen van gatekeepers: gatekeepers komen relatief veel in aanraking met mensen die suïcidale gedachten hebben. Denk aan medewerkers in het onderwijs, de zorg en de sociaaleconomische sector.
3. Risicogroepen actief benaderen: het in kaart brengen van de behoeften van en preventieve oplossingen voor specifieke groepen met een hoog risico op suïcidaal gedrag, zoals
a. adolescenten en jongvolwassenen (waaronder LHBTI-jongeren)
b. mensen van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering.
4. Verbeteren ketenzorg: het verbeteren van suïcidepreventie in de ketenzorg.

60% van de mensen die zelfmoord plegen is niet in beeld bij zorgverleners. De bijdrage van maatschappelijke organisaties aan dit Suïcidepreventie Actienetwerk Midden-Limburg dus onmisbaar.

Doen jullie mee? Laten we ons samen inzetten voor de preventie van suïcides.

Meer informatie ontvangen over het Suïcidepreventie Actienetwerk Midden-Limburg?
Neem contact op met Fien Beijers, Preventiewerker bij MET ggz via: Tel. 088-1149494 of e-mail fbeijers@metggz.nl.
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie