studiedag/conferentie 'Kerk naar buiten'

Door: Dienst Kerk en Samenleving - Hub Vossen
Geplaatst op: woensdag 11 juni 2014

Vooraankondiging / Symposium: “Parochie naar buiten”! op vrijdag 12 september 2014

Hoe kunnen wij dienstbaar zijn in onze samenleving?

Vijftig jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie staat de Kerk meer dan ooit voor de uitdaging om aansluiting te vinden bij hedendaagse vragen. Het aanbod lijkt niet te ‘matchen’ met de behoefte en leefwereld van de gelovigen die zich steeds vaker als ‘klanten’ gaan gedragen.

Nog steeds is het christelijk geloof van onschatbare waarde als het gaat over het zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven. Hoe ga je daar als plaatselijke geloofsgemeenschap mee om?

De beroemde zin uit het conciliedocument Gaudium et Spes over de tekenen van de tijd is nog steeds bijzonder inspirerend: ‘Wil de Kerk haar taak kunnen vervullen, dan moet zij voortdurend de tekenen van de tijd bestuderen en ze trachten te verklaren in het licht van het Evangelie, om zo, op een voor iedere generatie verstaanbare wijze, antwoord te kunnen geven op de eeuwige vragen van de mensen omtrent de zin van het tegenwoordige en toekomstige leven en hun onderlinge verhouding.’

Paus Franciscus
Bij zijn aantreden liet paus Franciscus zien in welke richting hij het antwoord op de huidige crisis in de Kerk ziet: “wij moeten naar buiten gaan, om onze eigen opdracht te ervaren, haar kracht en haar verlossende werkdadigheid: naar de periferie, de randen van onze samenleving, waar lijden, bloedvergieten, naar zicht verlangende blindheid heersen.”

Elke gelovige en elke geloofsgemeenschap is geroepen om naar buiten te gaan om Gods menslievendheid uit te dragen onder de mensen.
Dit klinkt allemaal fantastisch, maar hoe doe je dat dan in de praktijk?

Symposium Parochie naar buiten’!
Tijdens dit symposium willen wij onderzoeken hoe wij vandaag als gelovigen op vele vlakken dienstbaar kunnen zijn aan onze tijdgenoten en hun vragen en daarin onze eigenheid als christen kunnen beleven.
Experts (Henk Witte, Johan Van der Vloet, Jos Moons, Hub Vossen) op het gebied van cultuur, religie en samenleving laten hun licht schijnen over concrete ‘tekenen des tijds’ en wat dat voor een parochiegemeenschap kan betekenen. Daarnaast zijn er workshops, waarin deze dienstbaarheid vertaald wordt naar projecten rond catechese, kerkopbouw en diaconie.
Deze dag is bedoeld voor iedereen die als professional, geschoold vrijwilliger of als geëngageerde gelovige zoekt naar aansluiting van het evangelie bij de concrete noden van deze tijd.

Wanneer? Waar?
Locatie: Bisdom Roermond, Swalmerstraat 100 te Roermond

Datum: vrijdag 12 september 2014 van 10u30-16u30Locatie: Bisdom Roermond, Swalmerstraat 100, Roermoend
Kosten: � 20.-- (inclusief lunch)
Aanmelden: g.lux@bisdom-roermond.nl
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie