Dienst Kerk en Samenleving
Opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving.


Adresvan Goghstraat 3
Postcode6165VG
PlaatsGeleen
Telefoon06 24488442
Websitewww.bisdom-roermond.nl / www.pausfranciscusgroepen.nl
Emailhubvossendks@gmail.com
Contactpersoon Hub Vossen


Missie:

Opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving.
Versterken van de maatschappelijke cohesie en appelleren aan dienend en bindend leiderschap.
Bevorderen van een duurzame samenleving
Visie:

In ons werk stellen wij de volgende waarden centraal:
- menselijke waardigheid
- de menselijke persoon staat centraal, individueel en als lid van een gemeenschap
- het goede samenleven aanwijzen en versterken
- solidariteit als een omzien naar elkaar
- algemeen welzijn
- subsidiariteit: ondersteuning vanuit juiste maatschappelijke verhoudingen en het benutten van ieders talent.

We komen op voor de zwakkeren en versterken de maatschappelijke cohesie en appelleren aan dienend en bindend leiderschap. Hiermee willen we een duurzame samenleving bevorderen.
Doelstelling:

De Dienst Kerk en Samenleving heeft zich ten doel gesteld nadrukkelijk samen te werken met Limburgse maatschappelijke organisaties en diaconale groepen in parochies en dekenaten die zich inzetten ten dienste en ten behoeve van kerk en samenleving.
We doen dat vanuit een concreet engagement met mensen die lijden of kwetsbaar zijn. Zo tracht de Dienst Kerk en Samenleving de tekenen van de tijd (analyse en interpreteren) te verstaan.Medewerkers
Marielle Beusmans
stafmedewerker/aalmoezenier van Sociale Werken
Alexander de Graaf Woutering
aalmoezenier van Sociale Werken
Wim van Meijgaarden
hoofdaalmoezenier
Hub Vossen
stafmedewerker/aalmoezenier van Sociale Werken & Raad van Toezicht SMOL