SPARRINGSBIJEENKOMST DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT IN HET JEUGDWERK

Door: Jeugdwerk Limburg - Yvette Cornielje
Geplaatst op: donderdag 21 juli 2022

De missie van Jeugdwerk Limburg is: Het moet voor elk kind in onze provincie mogelijk zijn om in het belang van zijn eigen ontwikkeling zo volwaardig mogelijk aan activiteiten te kunnen deelnemen.
Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk dat jeugdigen, jongeren en volwassenen zoveel mogelijk mee kunnen doen aan activiteiten. Hierbij mogen onder andere beperking, geld, afkomst, geaardheid of religie geen drempel zijn. Het voorkomen van eenzaamheid is ook een belangrijke drijfveer.
Hiermee wordt gestreefd naar een divers en inclusief jeugdwerk. Maar wat betekenen deze begrippen nu precies?

Diversiteit zijn de verschillen tussen de individuen van een groep, in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring.

Inclusiviteit is een toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting, vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke rechten heeft.

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, inspiratie op te doen en gebruik te maken van alle kennis die bij collega (Maatschappelijke) organisaties ’s aanwezig is organiseren we een sparringsbijeenkomst waarbij we samen de vraag beantwoorden:
‘Wat heeft jouw doelgroep nodig om deel te kunnen nemen aan het lokale jeugd- en jongerenwerk?

Wil jij deelnemen aan deze bijeenkomst in oktober? Neem dan contact met ons op via yvette.cornielje@jeugdwerklimburg.nl of 06-27164361
Meer informatie: www.jeugdwerklimburg.nl
Locatie: 't Patronaat,Caulitenstraat 6, St. Joost
Aanmelden: info@jeugdwerklimburg.nl of (0475)315151
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie