Jeugdwerk Limburg
Jeugdwerk Limburg , kenniscentrum op het gebied van jeugd- en jongerenwerk biedt vraaggerichte scholing en advies gericht op vrijwilligers.


AdresCaulitenstraat 6
Postcode6112AL
Plaats Sint Joost
Telefoon0475 315 151
Websitewww.jeugdwerklimburg.nl
Emailinfo@jeugdwerklimburg.nl
Contactpersoon Henk Claessen
Volg ons op social media:


Missie:

Jeugdwerk Limburg is dé ondersteuningsorganisatie voor jeugdwerkorganisaties in Limburg. Zij ondersteunt besturen en uitvoerende vrijwilligers bij hun werk in de breedste zin.
Jeugdwerk Limburg staat voor een groot netwerk van goed functionerende jeugd- en kindervakantiewerkorganisaties in Limburgse dorpen en wijken, die op deskundige en verantwoorde wijze activiteiten aanbieden, waaraan alle jeugd die in Limburg opgroeit kan meedoen en vooral ook veel plezier beleeft. Daarbij worden jongeren en volwassenen gestimuleerd om als vrijwilliger belangrijke stappen te zetten tot maatschappelijke participatie. Dit werpt zijn vruchten af voor de leefbaarheid van hun dorp of wijk, maar ook voor de personen in kwestie.
Visie:

Het lokale jeugd- en jongerenwerk vervult van oudsher een belangrijke functie in de wijken en dorpen als ontmoetingsplek voor jeugd en jongeren. Enthousiaste vrijwilligers bieden hier vanuit hun organisatie in een (sociaal-) veilige omgeving activiteiten aan, waaraan iedereen kan deelnemen.
Door allerhande maatschappelijke ontwikkelingen komt dit werk echter steeds meer onder druk te staan: Individualisering, minder vrijwilligers, professionalisering vrijwilligerswerk, krimp, teruglopend aantal deelnemers, concurrentie van met name televisie, computer en internet.
Jeugdwerk Limburg ondersteunt vanuit haar provinciale rol deze jeugdwerkorganisaties en haar vrijwilligers bij hun belangrijke werk middels scholing, advies en informatieverstrekking.
Doelstelling:

Jeugdwerk Limburg ondersteunt vrijwilligers, die werken met en voor jeugd en jongeren, in de ruimste zin van het woord. De kwaliteit van vrijwilligers wordt verbeterd waardoor de kwaliteit van de activiteiten en dus van de betreffende jeugdwerkorganisaties zal toe nemen. Hierdoor wordt de kwaliteit van het jeugdwerk in Limburg gewaarborgd en aangepast aan de eisen des tijds.


Medewerkers
Inge Stultiëns
Officice manager