Overleg met de stuurgroep ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’.

Door: Stichting Mentorschap Limburg - Heidy Amory
Geplaatst op: zaterdag 23 april 2022

Het doel van deze stuurgroep is samenwerken, monitoren en nieuwe ideeën aandragen door met verschillende key partners in gesprek te gaan. Om zo te komen tot een antwoord op de vraag: hoe kunnen we de bekendheid structureel vergroten en het mentorschap, uitgevoerd door vrijwilligers, borgen in de zorg en het gemeentelijk sociaal domein?

Een mentor is een heel ander soort vrijwilligerswerk dan een maatje. Het is een commitment met bepaalde verplichtingen en vraagt om specifieke competenties en vaardigheden. De mentor is een zorgregisseur en toetst de kwaliteit van de zorg en treedt op als belangenbehartiger op het gebied van zorg en welzijn.

Informele zorg wordt steeds belangrijker, de vergrijzing maakt dat we moeten toewerken naar slimme oplossingen en daar kan een mentor een belangrijke rol in spelen. Het besparingspotentieel bij het inzetten van een vrijwillige mentor kan, casusafhankelijk, oplopen tot € 25.000,- per cliënt per jaar of tot € 16.000,- eenmalig per cliënt.
Meer informatie: stmentorschaplimburg.nl
Aanmelden: info@mentorschaplimburg.nl
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie