Stichting Mentorschap Limburg
Vrijwilligers bieden goede belangenbehartiging (mentorschap) aan afhankelijke volwassenen in de zorg.


AdresMercator 1
Postcode6130PD
PlaatsSittard
Telefoon06 12687200
Websitewww.mentorschaplimburg.nl
Emailcoordinator@mentorschaplimburg.nl
Contactpersoon Rekha Ramsaran


Missie:

"Een dekkend provinciaal netwerk van vrijwilligers die ieder een of meer personen vertegenwoordigen.
De vrijwilligers zodanig scholen en begeleiden dat zij kwalitatief goede vertegenwoordigers kunnen zijn."
Visie:

"Ieder mens die zorg nodig heeft, heeft het recht om zijn/haar eigen zorg vorm te geven. Als hij/zij dat niet zelf kan, dienen anderen dat namens hen zo goed mogelijk te doen, waarbij eigen regie, optimaal welzijn en respect voor de eigen normen en waarden voorop staan.
De Stichting werkt bewust met vrijwilligers, opdat er een goede combinatie mogelijk is van professionele vertegenwoordiging en menselijke nabijheid."
Doelstelling:

"Het werven, selecteren, scholen en begeleiden van een pool van vrijwilligers die bereid en in staat zijn om op te treden als wettelijk vertegenwoordiger (mentor volgens de wet op de Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap) voor volwassenen die:
1-Onvoldoende wilsbekwaam zijn op de gebieden verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding;
2-Geen familie of andere naasten hebben die de belangenbehartiging op zich willen of kunnen nemen.
Dit doel wordt nagestreefd met in achtneming van het kwaliteitsdocument 'Goed Mentorschap'."


Medewerkers
Wim van Eijk
Consulent Mentorschap
Rekha Ramsaran
Coördinator Mentorschap
Hilay Shukrin
Administratief medewerker