Ook de Limburgse jeugdorganisaties vragen aandacht voor zomerkampen

Door: JongNL Limburg - Leon Hoenen
Geplaatst op: vrijdag 8 mei 2020

Nu bekend is dat kinderen en jongeren weer mogen spelen, sporten en bewegen in verenigingsverband, staat er nog een belangrijke vraag open: wat doen we met zomerkampen? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om kinderen en jongeren dit jaar op kamp te laten gaan? In een brief aan minister Hugo de Jonge vragen ook de Limburgse koepel- en ondersteuningsorganisaties voor jeugd- en jongerenwerk om hier snel duidelijkheid over te geven. Juist nu gezinnen niet of beperkt op vakantie gaan, is het van groot belang dat kinderen en jongeren op kamp kunnen gaan. Vorig jaar gingen tienduizenden kinderen en jongeren op zomerkamp met JongNL, Scouting, Jeugdwerk of met een andere organisatie die kampen aanbieden en organiseren.

Genoemde jeudgwerkorganisaties in Limburg willen kinderen een plezierige vrijetijdsbesteding bieden. Ze doen dat door gevarieerde activiteiten (spel, sport, natuurbeleving, creativiteit) aan te bieden in groepsverband. Juist het (zomer)kamp, al dan niet kamperend, heeft alle mogelijkheden in zich om deze doelstelling waar te maken.
Wekelijks brengen de kinderen bij het jeugdwerk (JongNL, Scouting, Jeugdwerk) enkele uurtjes door in de groep. In de zomer worden die uren uitgebreid tot een aantal dagen kamp. Kinderen leren elkaar tijdens een kamp beter kennen. Vrijwilligers en kinderen zien elkaar in een andere situatie. Ze gaan langer en intensiever met elkaar om. Alles speelt zich af in een andere omgeving en biedt de kans om andersoortige activiteiten aan te bieden. Vrijwilligers zijn meer en anders op elkaar aangewezen dan gedurende het jaar.
Deze feiten draagt een aantal waarden in zich:
- verantwoordelijkheid nemen (voor vrijwilligers)
- natuurbeleving (voor kinderen en vrijwilligers)
- groepscohesie (voor leiding en kinderen)
- iets voor een ander overhebben (werken in teams)
- ervaren van de natuurelementen (je bent buiten)
- ontwikkelen van zelfstandigheid (geldt voor kinderen en vrijwilligers)
- zelfwerkzaamheid (geldt voor kinderen en vrijwilligers)
- fantasieontwikkeling (geldt voor kinderen en vrijwilligers)

Waarom zijn er zoveel vrijwilligers die zich heel wat extra werk op de hals halen door mee te werken aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een kamp? Waarom zijn er vrijwilligers die er zelfs vrije dagen voor over hebben?
Het antwoord kan heel eenvoudig zijn. ‘Kinderen vinden het een geweldige beleving’.

De eerste zomerkampen staan gepland vanaf 11 juli aanstaande. Net als de overheid stellen de Limburgse jeugdorganisaties veiligheid van de deelnemers, (vrijwillige) begeleiders en de samenleving voorop. Daarom is duidelijkheid over de mogelijkheden en beperkingen op zeer korte termijn van belang, juist om goede voorbereidingen te kunnen treffen. Dit voorkomt last minute acties en geeft duidelijkheid aan jeugd, (vrijwillige) begeleiders én de ouders.     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie