Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid 15 april

Door: Provincie Limburg - Anouk Hamers
Geplaatst op: dinsdag 9 april 2019

Een veilige leefomgeving is net zo belangrijk als een gezonde leefomgeving. Regie voeren over je eigen leven en de veerkracht hebben om met de psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen van het leven om te gaan liggen dichter bij dan je denkt.
Positieve gezondheid gaat over een andere kijk op gezondheid breder dan alleen de afwezigheid van ziekte. Vanuit de zes dimensies, gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven benaderen vraagt om een integrale aanpak.
De Omgevingswet gaat over hoe we de leefomgeving van burgers zo veilig en gezond mogelijk kunnen inrichten. Deze integrale benadering vergt een goede afweging van diverse belangen van groepen burgers en ondernemers. Alle relevante factoren in deze integrale aanpak in de omgevingsvisie en Positieve gezondheid vragen om verbinding.
De Omgevingswet gaat over hoe burgers (willen) samenleven en welke invloed zij op hun leefomgeving en Positieve Gezondheid hebben op het gebied van eigen regie, kwaliteit van leven en zingeving. Al deze aspecten en dimensies komen samen bij ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, bouwen, economie, natuur, zorg, welzijn, welbevinden, scholing participatie, meedoen en ertoe doen.
In deze inspiratiesessie ontmoeten de Omgevingswet en Positieve Gezondheid elkaar en gaan we vanuit deze integrale visie in gesprek. De integrale kijk op gezondheid en de leefomgeving helpt om op een nieuwe, domeinoverstijgende manier te kijken naar samenhang in een gezonde en veilige leefomgeving.

We nodigen u uit om in dialoog te gaan op het snijvlak van deze twee domeinen.
De inspiratiesessies worden georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de toegang is gratis

Maandag 15 April bij Vincent van Gogh GGZ Kliniek
Stationsweg 46, 5803 AC Venray
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uurLocatie: Vincent van Gogh GGZ Kliniek, Stationsweg 46, 5803 AC Venray
Kosten: Gratis
Aanmelden: aanmelden
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie