Provincie Limburg
De provincie Limburg heeft o.a. een actieve rol in het ondersteunen, faciliteren, verbinden en netwerken van en met organisaties die zich inzetten voor het Sociale Domein voor de bevolking van de Provincie Limburg.


AdresLimburglaan 10
Postcode6229GD
PlaatsMaastricht
Telefoon(043) 389 99 99
Websitewww.limburg.nl
Email
Contactpersoon
Volg ons op social media:


Missie:

Een duurzaam Limburg houdt in: schonere lucht, minder energieverbruik, meer gebruik maken van 'groene' energiebronnen, minder lawaai. Duurzaam doen vraagt ook om lef. De Provincie steekt haar nek uit door te investeren in beeldbepalende projecten en concrete toepassing van vernieuwende concepten. De Provincie sluit hiermee aan bij de inspanningen van wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen om slimme, constructieve en maatschappelijk breed gedragen oplossingen aan te dragen.
Visie:

De Provincie Limburg werkt hard om de positie van Limburg in Europa te verbeteren en internationale projecten tot een succes te maken.
Limburg werkt met de andere Nederlandse provincies samen in het Interprovinciaal Overleg en het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Daarnaast is Limburg altijd op zoek naar andere vormen van belangenvertegenwoordiging om Limburg nog beter in Europa op de kaart te zetten.
Doelstelling:

Limburg kijkt over de grenzen heen. Dat geldt voor de Provincie, maar ook voor Limburgse instellingen en bedrijven en niet in de laatste plaats voor de Limburgers zelf. In het leven van alledag zijn er altijd al contacten geweest over de (latere) landsgrenzen heen. Limburg is dan ook een Europese regio in hart en nieren.
Door onze ligging en onze historie is grensoverschrijdende samenwerking een vanzelfsprekendheid geworden. De Provincie werkt al vele jaren samen met onze buren in de Euregio. Samen gaan we uitdagingen aan, op velerlei gebied. Ook onderhouden we goede contacten met andere Europese regio's om op die manier van elkaar te leren. Door deze ervaringen heeft Limburg een sterke positie opgebouwd, zowel in Nederland als in Europa. Limburg heeft dan ook de ambitie om zich binnen de Europese Unie verder te ontwikkelen als een echte Europese regio.
Bent u benieuwd wat Limburg zoal doet in Europa? En met wie we samenwerken? Wilt u weten waar u terecht kunt met vragen over Europa? Neem dan een kijkje op deze website waarmee we u informeren over onze Europese partners en projecten en over de voordelen die Europese samenwerking ook u kan bieden.


Medewerkers
Anouk Hamers
medewerker Provincie Limburg
Vesna Nikoletic-Bosankic
Beleidsmedewerker Cluster Cultuur, team Sport en actieve leefstijl