NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023 - IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD

Door: Beweging Limburg Positief Gezond - Heidy Amory
Geplaatst op: woensdag 1 november 2023

Het is onze plicht ervoor te zorgen dat onze kinderen in goede gezondheid opgroeien. Dat onze families en buren een betekenisvol, vitaal en goed leven kunnen leiden en hun dromen waarmaken. We dienen een omgeving te creëren waarin mensen samen leven en oud kunnen worden. Een (woon) omgeving die uitdagend, groen en veilig is, waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Ik vind het een prachtige uitdrukking afkomstig uit Afrika en ook zo waar: ‘een kind heeft meer nodig dan een eigen vader en moeder. Het heeft tantes en ooms nodig en buren die kunnen geven waarin de ouders niet kunnen voorzien. En de ouders hebben de steun van hun ouders en van vrienden nodig om raad te kunnen vragen en om zich veilig en ingebed te voelen zodat ze hun kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben.

En dit vraagt om een sociale structuur die steeds vaker ontbreekt, welk wij terug zien in het aantal mensen (zowel jeugd als ouderen) die zich eenzaam voelen. Onze veranderopgave noodzaakt tot omdenken en een besef dat de belangrijkste oplossingen voor dit vraagstuk buiten de zorg liggen. Laten we dan ook volop inzetten op burgerparticipatie en wijkgericht werken in de breedste zin des woords. Opdat we ook mensen die in een kwetsbare positie komen zoveel als mogelijk in staat stellen zelf regie te houden op hun leven en professionele zorgvragen voorkomen of vertragen.
#limburgpositiefgezond #zelfregie #wijkgerichtwerken #burgerparticipatie
Meer informatie: post-alert.nl
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie