Mentor gevraagd

Door: Stichting Mentorschap Limburg - Hilay Shukrin
Geplaatst op: woensdag 27 maart 2024

Mensen in uw omgeving die zorg ontvangen en zelf niet meer in staat zijn om voldoende mee te beslissen over de kwaliteit en inhoud van deze zorg, verkeren in een kwetsbare positie. Zeker als zij geen familie of anderen om hun heen hebben die hun belangen kunnen of willen behartigen. Soms wonen ze nog thuis maar veelal wonen zij in een verpleegtehuis of woonvorm, zoals Sevagram, Mondriaan of Radar.

Op zo’n moment komt een (vrijwillige) mentor in beeld die de belangen van deze persoon zal gaan behartigen. De mentor beslist mee over de inhoud en kwaliteit van de zorg. Uiteraard vanuit de behoeften en wensen van deze persoon. Op dit moment hebben een aantal mensen in uw omgeving dringend een mentor nodig.

Bent u geïnteresseerd in het mentorschap?
Bent u enthousiast en wilt u iets wezenlijks betekenen voor een ander? U kunt dan telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Of weet u iemand die geen mentor heeft, maar wel nodig heeft?
Wij stellen het op prijs als u dan contact met ons opneemt.

Mentorschap Limburg zorgt voor de werving, opleiding en begeleiding van vrijwillige mentoren.

Stichting Mentorschap Limburg
Bezoekadres
Mercator 1, 6135 KW Sittard,
dinsdag t/m donderdag.

Telefoon
06 - 101 489 80 en 06 - 126 872 00

E-mail
info@mentorschaplimburg.nl
www.mentorschaplimburg.Meer informatie: stmentorschaplimburg.nl
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie