Een alliantie in wording.

Door: Samenwerkende Maatschappelijke Organisaties Limburg - Heidy Amory
Geplaatst op: zaterdag 29 oktober 2022

Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze geen waarde leveren maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Een waarde is niet altijd te vertalen naar een economische waarde. Vrijwilligers schenken hun tijd en krijgen daar ook iets voor terug. Betekenisvol zijn.
Tijdens de MO-themadag in september, op initiatief van SMOL zijn een aantal maatschappelijke organisaties en andere partijen uit het maatschappelijke werkveld met elkaar om de tafel gaan zitten.

Hoe kunnen wij zorgen voor een betere cohesie, kennisuitwisseling en faciliteren? Hoe kunnen we de krachten van organisaties en (burger)initiatieven bundelen en samenwerken om kennis en kunde beschikbaar te maken voor alle vrijwilligers? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Hoe kunnen we initiatieven die, vanuit de verschillende invalshoeken, rondom dezelfde thema’s bewegen en structureel bij elkaar brengen?
Op uitnodiging van Petra Ritzen van Stichting Tijdig zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen om de mogelijkheden en wensen te gaan uitwerken.

Inmiddels worden de plannen steeds concreter en weten we waar we naartoe willen. We hebben een mooie ambitie weten te formuleren en gaan hier samen de schouders onder zetten. We houden jullie op de hoogte. Een alliantie in wording.

#armoede #laaggeletterdheid #structueleondersteuning #offenonlineMeer informatie: stichtingsmol.nl
Aanmelden: info@stichtingsmol.nl
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie