Bestuurlijk Limburg bundelt krachten aan Klimaattafel

Door: Waterpanel Noord - Karinka Wijnhoven
Geplaatst op: woensdag 12 december 2018

Het klimaat verandert veel sneller dan verwacht. Wij hebben steeds vaker te maken met heftige buien, lange perioden van droogte en extreme hitte, vooral in stedelijke gebieden. Overheden, het bedrijfsleven en organisaties zoals de land- en tuinbouw, woningcorporaties en natuur en milieu bereiden zich voor om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen. Er worden stresstesten uitgevoerd en actieprogramma’s gemaakt, er wordt met betrokken burgers gesproken, er is wetgeving in ontwikkeling en er wordt financiering georganiseerd.

Om ieders inzet te versterken en elkaar te helpen, is de Bestuurlijke Klimaattafel Limburg opgericht. Op 12 december zijn bestuurders van Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg, Rijkswaterstaat, Wonen Limburg, de LLTB, LWV, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap en de Limburgse Natuur en Milieufederatie voor de eerste keer bijeengekomen. Tijdens een inspirerende werkbijeenkomst hebben de Limburgse bestuurders de handen ineen geslagen. Zij hebben met elkaar bedacht hoe ze de samenwerking de komende jaren gaan inrichten en welke doelen zij gaan nastreven.

De aanwezigen waren doordrongen van de noodzaak om slagvaardig van start te gaan. Ook de noodzaak tot samenwerking leverde geen discussie op. Opvallend was de oproep om niet alleen aan problemen te gaan werken, maar ervoor te zorgen dat Limburg er sterker, mooier en welvarender uitkomt.

De komende maanden worden de doelen en de aanpak verder uitgewerkt. Dat gebeurt samen met burgers, bedrijven en belangenorganisaties. Maar we gaan niet alleen plannen maken. Waar de nood het hoogst is, moet zo snel mogelijk de schop grond in. De klimaattafel helpt partners om dit voor elkaar te krijgen.

“De eerste stappen naar een gezamenlijke Limburgse aanpak van de gevolgen van klimaatverandering zijn gezet” aldus Leon Geilen, voorzitter bestuurlijke klimaattafel Limburg.
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie