Waterpanel Noord
Waterpanel Noord


Adres
Postcode
PlaatsWater in Limburg
Telefoon06 52041227
Websitewww.waterinlimburg.nl
Emailbrigit.smit@wpm.nl
Contactpersoon Brigit Smit
Volg ons op social media:


Missie:

-
Visie:

-
Doelstelling:

Het doel is samen met alle betrokken partijen de huidige en toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren en om gezamenlijk de opgaven voor de (afvalwater)keten uit het Bestuursakkoord Water te realiseren. Dit gebeurt door regelmatig tijdens Limburgse Waterpanels - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - het gesprek aan te gaan, ideeën en oplossingen uit te wisselen en vervolgens samen aan de slag te gaan voor oplossingen binnen de (afval)waterketen zoals doelmatiger (afval)waterbeheer wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen, waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen voor duurzame en klimaatbestendige riolering en zuivering.


Medewerkers
Brigit Smit
Senior adviseur waterkwaliteit en waterketen bij Waterschap Limburg