Angst en Agressie, vragen en pogen een antwoord te vinden!

Door: Dienst Kerk en Samenleving - Hub Vossen
Geplaatst op: donderdag 17 januari 2019

Angst en Agressie
Vragen en pogen een antwoord te vinden

Aanvallen op hulpverleners, zoals brandweerlieden en politieagenten worden in de media breeduit bediscussieerd. Maar niet alleen deze groepen mensen worden agressief benaderd, ook medewerkers in de geestelijke verzorging, verpleging, school en kerk. Waarom richt deze agressie van mensen zich tegen beroepsgroepen die juist hulp en bescherming bieden? Hoe kunnen deze “getroffenen” met hun angst omgaan, die door deze aanvallen opgeroepen wordt. En welke bijdragen kunnen de kerken in de Euregio leveren om angst en agressie tegen te gaan. Bij de Euregionale Oecumenische Conferentie 2019 willen wij deze vragen in Euregionaal verband met elkaar bekijken en trachten antwoorden te vinden.

Prof. dr. Th. de Wit - Universitair Docent sociale en politieke filosofie en Bijzonder Hoogleraar ‘Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen’ aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg - zal in zijn inleiding stil staan bij het vraagstuk hoe we om kunnen/moeten gaan met botsende identiteiten in de liberale veiligheidsstaat.
Alexander Cremer zal in zijn inleiding m.n. stil staan bij agressie en geweld in een psychiatrische context.

In zes workshops zal het thema: Angst en Agressie, verder uitgediept worden.
• Er is een mogelijkheid om met Prof. Th. De Wit en A. Cremer over hun inleidingen verder door te praten.
• Hendrine Verkade van Kerken met Stip zal in haar workshop stil staan bij de vraag: Hoe ga je om met mensen die uit detentie komen, opvang van ex-gedetineerde in een parochie met het vraagstuk van de confrontatie slachtoffer en dader
• Agressie op scholen, in de kind- en jeugdhulp. Werkgroep Kaleido uit België
• Pastor Hannig zal samen met ds. Marco Luijk, Classispredikant classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, Protestantse Kerk in Nederland allebei betrokken rondom de geestelijke begeleiding van politie mensen
• Pastor Charles Cervigne, een pastor uit Duitsland die door asielzoekers agressief benaderd is en Lianne Overbeeke, pastoraal werkster/geestelijk verzorger, een voorbeeld uit Limburg waar statushouders uit een dorp gepest zijn en de parochie het uitdrukkelijk voor hen opnam
Locatie: Haus der Evangelische Kirche, Frère-Roger-Straße 8-10, D – 52062 Aachen
Kosten: € 25 te voldoen aan het begin van de bijeenkomst
Aanmelden: Aanmelden tot 15 maart 2019: dehaan-verduyn@freeler.nl: 0031 (0) 43 3624240
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie