Aanmelding voor Doctor Poelsprijs 2015

Door: Dienst Kerk en Samenleving - Hub Vossen
Geplaatst op: dinsdag 30 september 2014

Tijdens de Sociale Studiedag van de Dienst Kerk en Samenleving op 15 mei 2013 heeft het Exodushuis in Heerlen, uit handen van Mgr. Wiertz en drs. Th. Bovens, commissaris van de koning in de provincie Limburg, de Doctor Poelsprijs 2013 in ontvangst mogen nemen.
Maar liefst 20 diaconale en sociaal-maatschappelijke organisaties hebben toen meegedongen naar deze stimuleringsprijs. Een prijs die door het Limburgs Diaconaal Fonds in het leven is geroepen om de vaak kleinschalige diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten in de Limburgse samenleving in het zonnetje te zetten. Maar ook om een waardering uit te spreken voor het vele werk dat vele vrijwilligers, dag in dag uit, verrichten ten dienste van vaak kwetsbare medemensen.

Het Limburgs Diaconaal Fonds wil zo al deze organisaties en individuele personen stimuleren om hun werk ook zichtbaar te maken. Alle projecten die voor de prijs in 2013 genomineerd waren hebben in de publiciteit mogen delen en zijn ook allemaal uitvoerig beschreven in de brochure 'Samen leven; de gewoonste zaak van de wereld'.

In 2015 wil het Limburgs Diaconaal Fonds wederom de Doctor Poelsprijs uitreiken.
Vandaar dat u nu opgeroepen wordt om uw eigen organisatie en/of project, maar ook andere diaconale en/of sociaal-maatschappelijke projecten, te nomineren voor deze stimuleringsprijs 2015. In de bijgevoegde brochure vindt u enige achtergrond informatie over de prijs. Op de website van het Limburgs Diaconaal Fonds (www.limburgsdiaconaalfonds.nl) vindt u verdere formulieren om een project daadwerkelijk te nomineren voor de Doctor Poelsprijs 2015.

Ook als uw project en/of initiatief in 2013 genomineerd was kan dit project weer opnieuw aangemeld worden. Belangrijk is wel om de nieuwe aanmelding aan te geven welke ontwikkelingen zich in de afgelopen periode voorgedaan hebben en waarin het project zich nu onderscheidt, maar ook hoe gewerkt wordt aan de verduurzaming van het project.

Verder roepen we ook uitdrukkelijk alle initiatieven op die in het afgelopen jaar zijn ontstaan in het kader van de oproep van Mgr. Wiertz om 'daar te zijn waar de nood is' in onze samenleving is en de intiatieven die ontstaan zijn vanuit Paus Franciscus. Uiteraard willen we m.n. projecten waar jongeren uitdrukkelijk bij betrokken zijn oproepen om hun activiteiten aan te melden voor deze stimuleringsprijs.

Alle genomineerde projecten zullen straks ook weer opgenomen worden in een brochure. Tijdens de Sociale Studiedag, op 27 mei 2015, zal de prijs worden uitgereikt. Op deze dag zal ook de brochure waarin alle projecten beschreven zijn, gepresenteerd worden.

Het bestuur van het Limburgs Diaconaal Fonds is benieuwd welke projecten en/of initiatieven nu worden aangedragen.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van het Limburgs Diaconaal Fonds, voorzitter@limburgsdiaconaalfonds.nlBijlage (klik om te downloaden):     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie