Waterklaar
We krijgen in de toekomst steeds vaker te maken met wateroverlast en droogte. Hierop zullen we ons moeten voorbereiden. Waterklaar.nl helpt hierbij.


AdresBredeweg 54
Postcode6031CM
PlaatsNederweert
Telefoon06 1227 1353
Websitewww.waterklaar.nl
EmailG.vanEck@nederweert.nl
Contactpersoon Giel van Eck
Volg ons op social media:


Missie:

Met Ons Water willen we Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. We zullen de komende jaren meer moeten doen en meer moeten investeren om Nederland te beschermen tegen water. Maar ook om te kunnen blijven genieten van water. En onze watervoorraad op orde te houden.
Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. We hebben het goed geregeld, maar het is nooit af en het is niet vanzelfsprekend.
Op onswater.nl vind je voorbeelden van projecten waar we aan schoon en veilig water werken, tips voor waterbelevenissen en bijzondere waterverhalen van mensen die in hun dagelijkse leven met water bezig zijn. Er komen steeds nieuwe projecten, tips, belevenissen en waterverhalen bij. Kijk dus regelmatig op onswater.nl!
Visie:

Met de Waterklaar campagne willen de organisaties die samenwerken binnen Waterpanel Noord zoveel mogelijk mensen stimuleren bij te dragen aan de oplossing van een probleem dat ons allemaal aangaat. Gemeenten en waterschappen geven op deze manier invulling aan het landelijke initiatief ‘Ons Water’. De aandacht ligt bij Waterklaar nadrukkelijk op de noodzaak van samenwerking tussen overheden en inwoners.
Doelstelling:

De Waterklaar campagne is een initiatief van Waterpanel Noord. Dit is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas.

Doel is samen met alle betrokken partijen de huidige en toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren. Dit gebeurt door regelmatig tijdens Limburgse Waterpanels – zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau – het gesprek aan te gaan, ideeën en oplossingen uit te wisselen en vervolgens samen aan de slag te gaan voor oplossingen binnen de (afval)waterketen, zoals wateroverlast, te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.