VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Professionele vrijwilligers en beroepskrachten van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland begeleiden vrijwilligers en asielzoekers in Nederland van aankomst tot toekomst.


AdresKronehoefstraat 21
Postcode5612 H
PlaatsEindhoven
Telefoon040 - 243 30 10
Websitewww.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland
Emailinfo-zuid@vluchtelingenwerk.nl
Contactpersoon
Volg ons op social media:


Missie:

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland zet zich in voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie in de regio. Daarnaast zoekt zij naar middelen die bevorderlijk zijn voor het bereiken van een succesvolle integratie en participatie en het vergroten van de draagvlak voor deze doelgroep in de maatschappij. Uitgangspunt is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Visie:

Als onafhankelijke organisatie komt VluchtelingenWerk op voor de rechten en belangen van asielzoekers en statushouders door belangenbehartiging en coaching. VluchtelingenWerk doet dit op een oplossingsgerichte manier, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers hebben drie rollen: ondersteunen als metgezel, kansen creëren als ondernemende idealist en de verbinding zoeken als bruggenbouwer in de maatschappij.
Doelstelling:

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland vervult een brugfunctie tussen de vluchteling en de samenleving. Ons streven is de hoogst haalbare participatie van de vluchteling door maatschappelijke ondersteuning te verlenen. We willen draagvlak creëren en versterken door de omgeving te informeren en voorlichtingen te geven.


Medewerkers
Sascha Harding
Regiomanger M-Limburg en Centrale Opvang
Carla Lacroix
Teamleider Roermond
Mart Roodbeen
Teamleider Venlo
Rianne Stijnen
Teamleider Heerlen
Monique Stoffels
Teamleider Integrale Samenwerking N-Limburg en managementondersteuning M-Limburg en Centrale opvang