Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
Ondersteuning initiatieven van bewoners ter verbetering van de vitaliteit van Kleine kernen.


AdresBerikstraat 11A
Postcode6082AM
PlaatsBuggenum
Telefoon0475-202036
Websitewww.vkkl.nl
Emailinfo@vkkl.nl
Contactpersoon Ralph Tangelder
Volg ons op social media:


Missie:

De VKKL behartigt de belangen van de kleine kernen en ondersteunt en stimuleert, daar waar het gaat over vragen aangaande de leefbaarheid in de kleine kernen. De VKKL is een aanjager van burgerinitiatieven en vervult de rol van kennismakelaar en verbinder van dorpsraden, bewonersorganisaties, initiatiefgroepen en dorpsplatforms. De VKKL vertrouwt op de kracht van burgers en gaat uit van het gedachtegoed van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een centrale rol inneemt.
Visie:

De VKKL draagt bij aan het bevorderen van de leefbaarheid, de sociale cohesie en actief burgerschap. Zij ondersteunt de dialoog en versterkt de kracht van de gemeenschap waar dat kan. Dit doet zij met haar bestuurders en met beroepskrachten. Daarnaast is een aantal deskundige vrijwilligers actief die in de kleine kernen de processen van zelfsturing begeleiden en ondersteunen met de inzet van bewoners in wijken en dorpen.
Doelstelling:

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is in 2003 opgericht met als doel initiatieven van bewoners te ondersteunen ter behoud of verbetering van de vitaliteit van kleine kernen in Limburg. De VKKL doet dat door uitwisseling van kennis en ervaringen en door activering, advisering en belangenbehartiging.


Medewerkers
Ralph Tangelder
Coördinator