Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK)
Volwaardige participatie van migranten- en vluchtelingenvrouwen in de samenleving.


AdresPoststraat 8-10
Postcode6135 K
PlaatsSittard
Telefoon06 24577287
Websitewww.smkk.nl
Emailinfo@smkk.nl
Contactpersoon Bahia Fatara
Volg ons op social media:


Missie:

Samen verder bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil.
Visie:

(mede) zorgdragen voor een betere aansluiting / verbinding van organisaties met de leefwereld van burgers met een migratie-achtergrond.
Doelstelling:

SMKK heeft als doelstelling migranten en vluchtelingenvrouwen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Dit houdt in: meedoen, meedenken, meebeslissen en meebepalen. Door elkaars waarden en normen te respecteren en te accepteren, ontstaat een verrijking van de vrouw zelf en van de Nederlandse samenleving.
SMKK werkt vanuit de visie van empowerment. Dat wil zeggen vrouwen activeren op grond van hun sterke kanten en niet vanuit een probleemsituatie. SMKK gaat ervan uit dat mensen alleen op basis van hun eigen kracht en vertrouwen volledig kunnen deelnemen als volwaardig burger in de samenleving.


Medewerkers