Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK)
Volwaardige participatie van migranten en vluchtelingenvrouwen in de samenleving.


AdresPoststraat 8-10
Postcode6135 K
PlaatsSittard
Telefoon06 24577287
Websitewww.smkk.nl
Emailmdaniels@smkk.nl
Contactpersoon
Volg ons op social media:


Missie:

We willen vrouwen stimuleren een eigen mening te vormen met betrekking tot empowerment, emancipatie en integratie. Hiernaast willen wij een positief effect hebben op het minderheden-, emancipatie- en vluchtelingenbeleid op lokaal en provinciaal niveau.
Visie:

SMKK werkt vanuit de visie van empowerment. Dat wil zeggen dat zij zmv-vrouwen activeren op grond van hun sterke kanten en niet vanuit een probleemsituatie. SMKK gaat ervan uit dat mensen alleen op basis van hun eigen kracht en vertrouwen volledig kunnen deelnemen als volwaardig burger in de samenleving.
Doelstelling:

SMKK heeft als doelstelling migranten en vluchtelingenvrouwen volwaardig te laten participeren in de samenleving. Dit houdt in: meedoen, meedenken, meebeslissen en meebepalen. Door elkaars waarden en normen te respecteren en te accepteren, ontstaat een verrijking van de vrouw zelf en van de Nederlandse samenleving.


Medewerkers
Marjo Daniels
Ondersteuner
Bahia Fatara
voorzitter