De Pijler onderdeel van Burgerkracht Limburg
Kennismakelaar en expertisecentrum in Limburg rondom armoede, sociale zekerheid en sociale uitsluiting


AdresMercator 1
Postcode6130PD
PlaatsSittard
Telefoon046 4208159
Websitewww.depijler.nl
Emaildepijler@burgerkrachtlimburg.nl
Contactpersoon Randy van Duuren
Volg ons op social media:


Missie:

Het leveren van een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de Limburgse samenleving en de bestrijding van armoede. Dit doen wij door het ondersteunen en verbinden van burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en het uitvoeren van verschillende projectactiviteiten. Wij realiseren dit in samenwerking met vrijwilligers en verschillende ketenpartners.

De dienstverlening van De Pijler is gericht op alle inwoners van de provincie Limburg die, als gevolg van o.a. een te laag inkomen niet (optimaal) kunnen deelnemen aan onze samenleving. Door ons blijvend te verdiepen in actuele onderzoeken, veranderingen en bewegingen in de (Limburgse) samenleving, willen wij invloed uitoefenen op gemeentelijk armoedebeleid en de ondersteuning van mensen in een moeilijke financiële positie, om zo sociale uitsluiting terug te dringen en sociale participatie mogelijk te maken. Door vroegtijdige signalering, preventie en laagdrempelige ondersteuning zetten wij ons netwerk in om de verschillende facetten van armoede aan te gaan. De Pijler tracht daarmee letterlijk als pijler te functioneren in de Limburgse samenleving wanneer het gaat om armoedevraagstukken.
Visie:

We geloven dat de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving vaak te groot is om op eigen kracht te kunnen overbruggen. Vroegtijdige signalering, preventie en laagdrempelige ondersteuning, door de eigen kracht van mensen op te zoeken, dragen naar onze mening eraan bij armoede en sociale uitsluiting terug te dringen en sociale participatie mogelijk te maken.
Doelstelling:

De Pijler biedt advies en ondersteuning aan (burger)initiatieven in Limburg die zich inzetten op het gebied van armoede en sociale uitsluiting. Met haar werkzaamheden als kennismakelaar en expertisecentrum rondom de genoemde thema’s levert De Pijler een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de Limburgse samenleving.


Medewerkers
Benoit Hameleers
Waarnemend Coördinator