Scouting Limburg
Scouting levert een zinvolle vrijetijdsbesteding waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren.


AdresSwentiboldstraat 21
Postcode6137AE
PlaatsSittard
Telefoon046 4859909
Websitewww.scoutinglimburg.nl
Emailinfo@scoutinglimburg.nl
Contactpersoon


Missie:

De missie van Scouting Limburg is het prikkelen van Limburgse (scouting)vrijwilligers om hun kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen. Daarmee ondersteunt Scouting Limburg hun persoonlijke groei. Dit doet ze door partijen te verbinden en samen vernieuwende scoutingactiviteiten te bedenken en te organiseren. Scouting Limburg staat dicht bij haar doelgroep en is gemakkelijk te benaderen. De basis vormen de kernwaarden en uitgangspunten van Scouting.
Visie:

In de Limburgse samenleving ziet Scouting Limburg ontgroening, vergrijzing bij besturen en een verandering in de verwachtingen van vrijwilligers. Bij het laatste staan een groter eigenbelang en meer interesse in kortdurende activiteiten centraal. Dit biedt kansen, want activiteiten van Scouting Limburg sluiten hier goed bij aan waardoor vrijwilligers voor Scouting behouden kunnen worden. Uitgangspunt van deze activiteiten zijn de Scoutingmethode en de kernwaarden ‘leren door te doen’, ‘van en met elkaar leren’ en ‘toenemende zelfstandigheid onder afnemende begeleiding’. Dit vereist wel dat de organisatie en haar meerwaarde zichtbaar en bekend zijn bij de doelgroep. Hiervoor zet Scouting Limburg een actief vrijwilligersbeleid in waarbij ingegaan wordt op de onderstaande pijlers.

ONTWIKKELING:
Scouting Limburg biedt gelegenheid tot ontwikkeling gericht op de deskundigheid van vrijwilligers, kwaliteit van activiteiten, zorg voor een veilige omgeving en een positieve gezondheid.
Ontwikkeling door te doen: ervaringsleren, praktijksituaties en met en van elkaar leren.
> Aanbod van trainingen en workshops voor vrijwilligers van Scouting in Limburg vanaf zeventien jaar
> Maatschappelijke trends vertalen naar deskundigheidsbevordering
> Het doel van de training bewaken in teams van wisselende medewerkers

SPEL:
Het methodisch Scoutingspel provinciaal verspreiden door leden en niet-leden spelenderwijs uit te dagen en zichzelf, de ander en Limburg te laten ontdekken.
Spel als middel voor ontwikkeling & verbinding.
> Aanbod van provinciale spelactiviteiten
> Maatschappelijke trends vertalen naar spel
> Het spel bewaken in teams van steeds wisselende medewerkers

VERBINDING:
Vrijwilligers met elkaar, met niet-scouts en met andere organisaties in contact brengen. Dit om samen te werken, van elkaar te leren en gezamenlijk in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag en morgen.
> Ondersteuning en begeleiding van scoutinggroepen, bestuursleden en vrijwilligers in Limburg
> Ondersteuning en begeleiding van de medewerkers van Scouting Limburg
> Spil tussen de overheid, externe organisaties en de zes scoutingregio’s
Doelstelling:

Scouting Limburg is de koepelorganisatie voor 100 lokale Scoutinggroepen in de provincie Limburg. Scouting levert een zinvolle vrijetijdsbesteding waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jeugd. Scouting levert een bijdrage aan:
- integratie, jeugdzorg, veiligheid voor jongeren en aan het terugdringen van jeugdcriminaliteit;
- het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk, dat preventief werkt, openstaat voor iedereen en jongeren maatschappelijk actief maakt;
- het maatschappelijk netwerk, dat een belangrijke rol speelt bij het dichten van het 'gat' in de opvoeding.

Scouting Limburg ondersteunt haar leden door: kennis- en expertisecentrum voor deskundigheidsbevordering, advisering en begeleiding van de vrijwilligers, inhoudelijke ondersteuning in maatschappelijke thema's en provinciaal spelaanbod. Kortom: Scouting Limburg bevordert methodisch spel, ontwikkeling en verbinding.

‘SAMEN SPELEN, LEREN & ONTMOETEN’ luidt het motto:
- Samen staat voor de verbinding tussen vrijwilligers van Scouting in Limburg (in de 100 Limburgse Scoutinggroepen en 6 Scoutingregio’s) en voor de samenwerking met diverse partners.
- Spelen, leren en ontmoeten staan voor onze drie uitgangspunten en pijlers: spel, ontwikkeling en verbinding.


Medewerkers