Provinciaal Platform voor Diversiteit PPD
Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van niet-Westerse Limburgers


AdresPoststraat 8-10
Postcode6135KW
PlaatsSittard
Telefoon06 52860361
Websitewww.ppdlimburg.nl
Emailinfo@ppdlimburg.nl
Contactpersoon Marjo Daniels


Missie:

Samen verder bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil. In de missie van PPD staat ‘Samenleving’ voorop. Limburg is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we iedereen uit om samen met ons verder te bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we wat hiervoor nodig is. Zo geven vorm aan onze samenleving, zo gaan we samen vooruit.
Visie:

Samen Leven, Samen Zorgen, Samen Werken.
Samen gaat in de eerste plaats over samenwerken. Samenwerken met iedereen die nodig is om ons gezamenlijk doel te bereiken. Dit doen we door onder andere themagericht te werken. Per thema worden samenwerkingsallianties gezocht. Hiermee willen wij een duurzame bijdrage leveren aan het tijdig bereiken van en het beter aansluiten van overheden, organisaties en instellingen bij de leefwereld van burgers met een migratieachtergrond.
Doelstelling:

Diversiteit
Diversiteit gaat over mannen en vrouwen, over jong en oud, de mate van inzetbaarheid, etniciteit, geaardheid (LHBT) en het al dan niet hebben van een arbeidshandicap. PPD richt zich in haar beleid in eerste instantie op migratie-gerelateerde diversiteit in Limburg.


Medewerkers
Marjo Daniels
Ondersteuner