Provinciaal Platform voor Diversiteit PPD
Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van allochtonen in Limburg.


AdresPrins Bernhardstraat 1
Postcode6043BG
PlaatsRoermond
Telefoon06 25245656
Websitewww.ppdlimburg.nl
Emailinfo@ppmlimburg.nl
Contactpersoon Aissa Meziani


Missie:

Uitgaande van de kracht van diversiteit streeft het PPM naar een betere maatschappelijke integratie (emancipatie en participatie) door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het beleid.
Visie:

Het PPM streeft naar een samenleving waarin mensen uit diverse culturen, met diverse religies en talen met elkaar in harmonie samen leven.

Het PPM wil nadruk leggen op gelijkwaardigheid, geen discriminatie, veiligheid, respect, welvaart en het 'thuis' gevoel voor iedereen.
Doelstelling:

Het bevorderen van de emancipatie, participatie en integratie van allochtonen in Limburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het PPM tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het bestuderen van beleid dat op provinciaal niveau ontwikkeld wordt-
het gevraagd en ongevraagd leveren van commentaar, voorstellen
of suggesties en het uitbrengen van adviezen gericht tot de beleidsmakers
op provinciaal niveau.


Medewerkers
Aissa Meziani
Voorzitter