LKV Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging
De LKV probeert vrouwen te stimuleren zelfstandig voor hun zaken op te komen en in de maatschappij te participeren.


AdresPrins Clausstraat 61
Postcode6433JN
PlaatsHoensbroek
Telefoon0652680719
Websiteis in ontwikkeling
Emaillkv@online.nl
Contactpersoon Louise Vogelaar


Missie:

Missie:

Educatie en vorming zijn van wezenlijk belang voor de leden van de afdelingen.

De LKV streeft naar volwaardig participeren in de maatschappij van haar leden, die nauwelijks betaalde arbeid verrichten maar wel zeer actief zijn in het vrijwilligerswerk o.a. als mantelzorgers. De LKV tracht te voorkomen dat haar leden in een isolement terecht komen door het organiseren van activiteiten die saamhorigheid, zelfvertrouwen en ontplooiing stimuleren.

Een goede begeleiding van vrijwilligers is heel belangrijk.

Zonder waardering én goede begeleiding vertrekken vrijwilligers snel. De ergste doodzonde van vrijwilligersmanagement is het verspillen van de tijd van een vrijwilliger!
Het werven, vasthouden en goed benutten van vrijwilligerskwaliteiten is essentieel voor goed vrijwilligersmanagement.
Visie:

Emancipatie gaat niet vanzelf.

Vrouwen werken gemiddeld minder uren in een betaalde baan en besteden tegelijkertijd meer uren aan zorgtaken. Meer betaalde uren werken geeft meer economische zelfstandigheid (pensioenopbouw!)
Ook op de werkvloer is nog geen gelijkwaardigheid.
Vrouwen werken vooral in lager betaalde functies. Er bestaat nog steeds ongelijke beloning. De verschillende rollen die mannen en vrouwen in de samenleving vervullen verdienen een gelijke waardering.
Te vaak nog is er sprake van ongelijke machtsverhoudingen.
De druk op mantelzorgers is vaak te zwaar. Vrouwen die geen betaalde baan hebben, worden overladen met mantelzorg. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid.
Mantelzorgers verdienen begeleiding en de mogelijkheid van respijtzorg.
De LKV probeert vrouwen te stimuleren naast hun rolpatronen die zij van oudsher hebben (moeten aannemen), zelfstandig voor hun zaken op te komen en in de maatschappij te participeren.
Doelstelling:

De LKV stelt zich, vanuit een christelijke levenshouding ten doel:

A. de belangen te behartigen van vrouwen uit het werknemersmidden en van de leden in het bijzonder-
B. het bevorderen van de emancipatie in kerk en maatschappij-
C. het bieden van vorming, voorlichting, scholing en creatieve en culturele ontspanning.Medewerkers
Manon Janssen
Penningmeester
Gerda Muijsers
Secretaris
Louise Vogelaar
Voorzitter