KBO Limburg
KBO LIMBURG IS DÉ ORGANISATIE VOOR SENIOREN VAN NU.


AdresSteegstraat 5
Postcode6041EA
PlaatsRoermond
Telefoon0475 381740
Websitewww.kbolimburg.nl
Emailinfo@kbolimburg.nl
Contactpersoon Marjo Daniels
Volg ons op social media:


Missie:

DE SENIOR VAN NU IS EEN VOLWAARDIG EN GERESPECTEERD LID VAN ONZE SAMENLEVING.

KBO Limburg wil de discussie rondom de positie van senioren in Limburg voeden en voeren op een manier die recht doet aan de toegevoegde waarde die senioren hebben voor de maatschappij, zowel vanuit hun kracht als vanuit hun kwetsbaarheid.
Als actieve deelnemers, als vrijwilligers, als mantelzorgers, maar bovenal als mensen.
We willen knelpunten daarbij duidelijk benoemen, maar deze tegelijkertijd zien als uitdagingen. We willen daar met elkaar, maar ook samen met andere organisaties mee aan de slag. Samen komen tot oplossingen die goed zijn voor senioren en kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving.
Visie:

SAMEN WERKEN AAN EEN SAMENLEVING, WAARIN ALLE GENERATIES EVEN BELANGRIJK ZIJN, ELKAAR RESPECTEREN EN OOG HEBBEN VOOR ELKAAR.

KBO Limburg ziet in onze maatschappij kansen en mogelijkheden voor jong en oud(er), als we samen op zoek willen gaan naar de toegevoegde waarde die we voor elkaar kunnen hebben. Zo kunnen wij zichtbaar maken dat de verschillende groepen en generaties binnen onze samenleving samen inhoud kunnen geven aan een goed en gelukkig samen leven. Voor de KBO zijn de senioren van nu daarbij vanzelfsprekend het vertrekpunt, maar wel als een groep die nadrukkelijk midden in de samenleving staat en wil staan. Bovendien willen wij als senioren onze maatschappij op een goede en duurzame manier achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

KBO Limburg richt zich daarbij met name op belangenbehartiging, dienstverlening, sociale samenhang, zingeving en ontmoeting. Wij stimuleren senioren mede verantwoordelijkheid te nemen voor onze samenleving op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.

KBO Limburg zoekt altijd naar samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties en overheden, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau.


Doelstelling:

SENIOREN VAN NU: MEER DAN DE MOEITE WAARD!

Gezond oud worden, dat vinden we belangrijk. Maar oud zijn? Dat is een ander verhaal. Voor de KBO is het een uitdaging om daar een weg in te vinden.
Daarom spreken we al lang niet meer van ouderen, maar van senioren.
Feit is dat we met z’n allen steeds ouder worden en dat het aantal senioren groeit. Een groep die er toe doet in onze maatschappij. Niet alleen vanwege het aantal, ook vanwege de toegevoegde waarde en ook vanwege de zorg die een deel van deze groep uiteindelijk nodig heeft.

Senioren in onze samenleving: Ze staan voor kracht, maar ook voor kwetsbaarheid.
Kracht als het gaat om kennis, ervaring, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, en actief zijn. Kracht als actieve vrijwilligers, mantelzorgers, veel gevraagde oppas en betrokken burgers.
De moeite waard om als samenleving gebruik van te maken!
Kwetsbaar; soms sociaal, soms financieel. Kwetsbaar als het gaat om veiligheid en gezondheid.
De moeite waard om als samenleving voor op te komen en voor te zorgen!

Het mooie is dat senioren tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar kunnen zijn, ongeacht hun leeftijd! En dat kracht en kwetsbaarheid zorgen voor verbondenheid met elkaar. Binnen de KBO is dat heel goed zichtbaar. We maken samen plezier, we werken samen aan onze gezondheid en onze ontwikkeling, we komen voor elkaar op en we zorgen voor elkaar als het nodig is.

Senioren van nu, meer dan de moeite waard!


Medewerkers
Marjo Daniels
Consulent
Yvonne Janssen
Managementassistente
Joan Raaijmakers
Communicatiemedewerker
Chantal Saes
Consulent