Humanitas in Limburg
Humanitas biedt tijdelijke steun aan mensen, zodat zij weer het vertrouwen krijgen om iets aan hun situatie te veranderen. Zij doet dit volgens een 6-tal thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie


Volg ons op social media:


Missie:

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.

Visie:

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'
Doelstelling:

Mensen het zelfvertrouwen (terug) geven om iets aan hun situatie te veranderen en weer zelf de regie te gaan voeren over (dat deel) van hun leven.


Medewerkers
Manon Damoiseaux
Office manager
Myra Fens
Bestuurslid Humanitas Westelijke Mijnstreek; portefeuillehouder BOR en Social Media
Cyril Laugs
Afdelingsmanager/ consulent ma