FAM!
Kenniscentrum vrouwenvraagstukken, zet zich in voor economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en veiligheid.


AdresProduktieweg 1
Postcode6045JC
PlaatsRoermond
Telefoon0475 332491
Websitewww.famnetwerk.nl
Emailinfo@famnetwerk.nl
Contactpersoon Annick Teeuwen


Missie:

Kracht door samenwerking, diversiteit in haar netwerk en solidariteit tussen vrouwen; FAM! maakt een verschil. Om deze samenleving mede vorm te geven stelt FAM! zich ten doel de economische, sociale, maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen te stimuleren opdat mannen en vrouwen een gelijke positie in onze samenleving kunnen innemen.
Visie:

Een Limburg zonder genderkloof. Het DNA: Positief en krachtig. Uitgaande van de kracht van de vrouw. FAM! wordt geïnspireerd door een samenleving waarin vrouwen hun kwaliteiten optimaal inzetten; Een samenleving die dit erkent en haar beleid hierop toespitst. Dit schept een klimaat waarin elke persoon, man en vrouw, een optimale bijdrage levert aan onze samenleving. FAM! kiest hierbij de weg van maximale arbeidsparticipatie; immers maximale arbeidsparticipatie is de voorwaarde voor economische zelfstandigheid en leidt naar maatschappelijke participatie.
Doelstelling:

Wij zijn er voor gelijke kansen voor iedereen in Limburg en in het bijzonder voor vrouwen. Zo geven wij bijvoorbeeld trainingen aan vrouwen die overwegen de politiek in te gaan. Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid in de politiek. De trainingen hebben al meerdere vrouwelijke politici in Limburg opgeleverd. Daarnaast creëren wij ook bewustwording over de ongelijkheid die er vandaag de dag nog is. Deze ongelijkheid gaat veel verder dan het glazen plafond en de loonkloof. Zo is er veel ongelijkheid op het gebied van de gezondheidszorg, veiligheid, productontwikkeling en vele andere gebieden. Kortom, nog een hoop werk aan de winkel om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Het is uiteraard wel aan de persoon zelf om die kansen dan, zodra ze er zijn, te pakken.

FAM! zet zich voornamelijk in voor vrouwen, om hen te ondersteunen in het vinden van hun kracht en deze op de juiste manier in te zetten. Echter is FAM! niet exclusief op vrouwen gericht, maar zien we het als een onderdeel van diversiteit en inclusie.
Kernwaarden:
Economische zelfstandigheid: Een voorwaarde voor een zelfredzaam en (financieel) gezond leven is economische onafhankelijkheid.
Gelijkwaardigheid: Mannen en vrouwen zijn niet altijd gelijk, maar wel gelijkwaardig.
Met elkaar: De aanpak van genderongelijkheid doen we vooral met elkaar. Verbinden, samenwerken en groeien.
Respect voor verschillen: Laat iedereen eigen keuzes maken in het leven, maar zorg voor bewustwording van de (eventuele) gevolgen die keuzes kunnen hebben.
Weerbaarheid: Door vrouwen sterker te maken, maken ze het ook voor zichzelf veiliger. Bewustwording van de huidige positie van vrouwen.


Medewerkers
Heidy Amory
Projectleider