COS Limburg
COS Limburg is een provinciaal advies- en projectbureau dat werkt aan duurzame verbinding van mensen en organisaties, met elkaar en met de samenleving.


AdresMinderbroederssingel 15c
Postcode6041KG
PlaatsRoermond
Telefoon0475 315055
Websitewww.coslimburg.nl
Emailr.kohnen@coslimburg.nl
Contactpersoon Ronald Kohnen
Volg ons op social media:


Missie:

Voor een duurzame samenleving

De transitie naar een duurzame samenleving is van levensbelang voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling is een voortdurend proces dat voor COS Limburg onlosmakelijk is verbonden met het vorm geven aan onze economie, onze samenleving en onze toekomst. COS verbindt mensen en organisaties die samen denken over en werken aan duurzame veranderingen. Maatschappelijk verantwoord Ondernemen speelt een belangrijke rol in dat transitieproces naar een duurzame samenleving. MVO is daarbij het resultaatgerichte proces waarbij een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied en daarbij de dialoog aangaat met belanghebbenden.
Visie:

Stichting COS Limburg streeft naar een duurzame samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, zich kan ontwikkelen en zich thuis voelt. Hieraan weken we resultaatgericht, communicatief en laagdrempelig. Vanuit onze professionaliteit werken we op een deskundige, proactieve en transparante manier en hebben we integriteit hoog in het vaandel staan.

Samenwerking en het zoeken naar synergie met partijen die kunnen bijdragen aan het neerzetten van een beoogd resultaat wordt zoveel mogelijk nagestreefd. Sturen op een zo hoog mogelijke vorm van kwalitatieve dienstverlening staat voorop. Klantgericht, innovatief en betrokken vormen daarbij uitgangspunten.
Doelstelling:

Voor een leefbare samenleving

COS verbindt Limburgers met elkaar in een toegankelijke Limburgse samenleving voor alle burgers. We zetten ons in voor diversiteit, toerusting van burgers om hun zelfredzaamheid te bewerkstelligen en toerusting van organisaties om het maximale te halen uit de kansen die een divers samengestelde en internationaal georiënteerde samenleving biedt.


Medewerkers
Ronald Kohnen
Directeur
Jasper Wichers
Project coördinator