ADV Limburg
Meldpunt en kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. ADV Limburg biedt gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. We hebben ook een voorlichtingsaanbod voor onderwijs en professionals.


AdresBoschstraat 21A
Postcode6211AS
PlaatsMaastricht
Telefoon043 - 321 84 89
Websitewww.advlimburg.nl
Emailmeldpunt@advlimburg.nl
Contactpersoon
Volg ons op social media:


Missie:

ADV Limburg zet zich als laagdrempelige en onafhankelijke organisatie in voor iedereen in Limburg die met discriminatie te maken krijgt, die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en over manieren om daarmee om te gaan. De organisatie richt zich op het bevorderen van gelijke behandeling en het voorkomen, signaleren en bestrijden van ongelijke behandeling en discriminatie op welke grond dan ook. Dat doen wij door: mensen professioneel bij te staan die gediscrimineerd of ongelijk behandeld zijn, het registreren en monitoren van klachten om (overheids)beleid mogelijk te maken, bewustwording en kennisoverdracht van het thema discriminatie door middel van voorlichting, gastlessen, trainingen e.d. op scholen, bij bedrijven en bij maatschappelijke organisaties.
Visie:

Bevorderen van gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie is noodzakelijk voor het functioneren en beschermen van onze democratische rechtstaat, de sociale samenhang en de onderlinge maatschappelijke verhoudingen. Burgers in Nederland moeten zich beschermd weten tegen discriminatie. Het gaat om preventie en bewustwording, maar ook om handhaving.
Doelstelling:

ADV Limburg is meldpunt en kenniscentrum voor discriminatiezaken, diversiteit en gelijkheid. ADV Limburg biedt gratis advies en sociaal-juridische hulp wanneer je discriminatie meemaakt. Ook bieden we een groot aanbod voor onderwijs en professionals. ADV Limburg voert in opdracht van gemeenten de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen uit.


Medewerkers
Chris Baltussen
Directeur-bestuurder
Femke Michels
Consulent klachtbehandeling, advies & informatie
Randy van Duuren
Consulent klachtbehandeling, advies & informatie
Camila van Keulen
Consulent klachtbehandeling, advies & informatie