Vacture voor penningmeester

Door: ZijActief Limburg - Yolanda Timmermans
Geplaatst op: dinsdag 17 mei 2022

Penningmeester Provinciaal Bestuur ZijActief Limburg

ZijActief Limburg is een vrijwilligersorganisatie voor en door vrouwen, die iets voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving willen betekenen. Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste en initiatiefrijke vrouwen die onze doelstelling onderschrijven en affiniteit hebben met vrouwenorganisaties en/of vrijwilligerswerk.

Het bestuur van ZijActief Limburg houdt zich bezig met het besturen van de vereniging, het bewaken van de doelstellingen en het toezicht houden op de uitvoering. Het bestuur bestaat uit acht leden: vijf gekozen leden door de kring en drie leden op basis van expertise. Ieder bestuurslid participeert of stuurt een van de provinciale projectgroepen aan. Medewerkers van het servicebureau ondersteunen daarbij. Wil je meepraten, meedenken en van betekenis zijn voor thema’s die vrouwen raken? Reageer dan op de vacature:

Penningmeester Provinciaal Bestuur

Jouw profiel:
• financiële achtergrond
• inzicht en ervaring met bestuurlijke processen (pré);
• vertalen visie naar beleid (pré);
• bewaren evenwicht tussen inhoudelijke betrokkenheid en besturen op afstand (pré);
• lid of bereid lid te worden van ZijActief Limburg;
• interesse om deel te nemen aan activiteiten van ZijActief en/of onze samenwerkingspartners.

Je draagt bij aan:
• aansturen en (beleids)ontwikkeling van ZijActief Limburg;
• maandelijkse bestuursvergaderingen, Algemene Ledenvergadering (ALV) en provinciale activiteiten;
• vertegenwoordigen van de organisatie;
o inbrengen van activiteiten uit de projectgroep(en) waaraan je verbonden bent: en o.a. rapportage van de financiële stukken.

We bieden je:
• voor je werkzaamheden krijg je een vrijwilligersvergoeding (tijdsinvestering ca. 16 uur per maand);
• reis- en onkosten vergoeding;
• de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen.

De selectieprocedure bestaat o.a. uit een gesprek met twee provinciaal bestuursleden. De invulling van de vacature is een besluit van het Provinciaal Bestuur, bekrachtigd tijdens de ALV in november 2021.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op of stuur jouw cv vóór 1 juli 2022 naar Ans Christophe, voorzitter ZijActief Limburg: achristophe@zijactieflimburg.nl of 0475 381781. Meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving is tevens bij Ans Christophe op te vragen.
Aanmelden: achristophe@zijactieflimburg.nl of 0475 381781
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie