Inspiratie uit de regio Noord-Limburg 21 mei

Door: Maatschappelijk Netwerk Limburg - Heidy Amory
Geplaatst op: dinsdag 13 mei 2014

Onder de titel ‘Inspiratie uit de regio’ organiseert de VKKL een uitwisselingsavond op woensdag 21 mei. Leden van bewonersorganisaties, bestuurders van gemeenschapshuizen, initiatiefgroepen en andere actieve burgers in Noord Limburg zijn van harte uitgenodigd om kennis en ervaring uit te wisselen in een bijeenkomst die geheel in het teken staat van inspirerende voorbeelden uit de regio.

Want dorpen zijn flexibeler dan je denkt! De VKKL stuit dagelijks op voorbeelden van dorpen die zelf aan de slag gaan met innovatieve en creatieve oplossingen voor vraagstukken als krimp, ontgroening en vergrijzing. Zo organiseren dorpen zelf de zorg voor hun eigen inwoners en denken ze zelf na over de toekomst van dorpsvoorzieningen zoals de kerk en het gemeenschapshuis. De voorbeelden passeren tijdens de avond de revue in interactieve inspiratiesessies rondom actuele thema’s als ‘zorg in eigen dorp’, ‘scholensluiting en de toekomst van dorpsaccommodaties’ en ‘draagvlak in het eigen dorp of de wijk’.

Voor u als actieve burger en/of geïnteresseerde een uitgelezen kans om in gesprek te komen met andere actieve Noord-Limburgers . Waarbij de avond in het teken staat om ervaringen en kennis te delen en vol van inspiratie naar huis te gaan.


Programma ‘Inspiratie uit de regio’

19:00 uur Inloop
19:15 uur Opening door Rinus Janssen
19:30 uur 2 korte elevator pitches:

Jan Jenneskens, Bestuur VKKL “School en dorp; toekomst voor allebei!”
Joop Petit, Architect “Dorpsbouwmeester ”

20:00 uur Inspiratie-sessies: ronde 1, keuze uit 3 sessies
20:45 uur Pauze met koffie en vlaai
21:00 uur Inspiratie-sessies: ronde 2, keuze uit 3 sessies

21:45 uur Korte terugblik door de voorzitter op de avond

22:00 uur Afsluiting en borrel


Inspiraties-sessies waaruit u kunt kiezen

1 Dorpsaccommodatieplan: meer dan de som der delen!
Tegelijkertijd met de veranderende bevolkingssamenstelling verandert de behoefte aan zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur aanbod in een dorp. Bovendien treedt de overheid terug en wordt er fors bezuinigd. Allemaal redenen om kritisch te kijken naar het voorzieningenaanbod in een dorp en in sommige gevallen de dreiging van schoolsluiting.

Dorpsraad Heide pioniert op dit moment met een Dorps Accommodatieplan en ontwikkelt een integrale visie op voorzieningen in het dorp. Ze vertellen over hun ervaring, hoe men vanuit dorpsgesprekken tot concrete plannen komt. Marianne Welten geeft u alvast een inkijk op het handboek ‘Dorpsaccommodatieplannen meer dan stenen’ dat de Vereniging Spirato (Vereniging van zelfstandige gemeenschapshuizen in Limburg) momenteel ontwikkelt. Ook ‘dorpsbouwmeester’ Joop Petit geeft zijn niet alledaagse visie op dorpsontwikkelingen en voorzieningen.

2 Activeren van de eigen achterban; hoe creëer je draagvlak in het dorp of de wijk?
De huidige samenleving vraagt steeds meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid van burgers. Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op actieve burgers. Toch kampen veel initiatiefgroepen, bewonersorganisaties en dorpsraden met vragen over hoe zij hun dorpsgenoten kunnen betrekken bij dorpsinitiatieven en het gemeenschapsleven.

De werkgroep Hegga Metamorfosa uit Hegelsom ontwikkelde recent een nieuw totaalplan voor de verfraaiing van de openbare ruimte. “Hegelsom is een leuk dorp, maar het mist een smoel”. De vraag hierbij was: “Hoe kijken mensen in Hegelsom tegen hun dorp aan?” De leden van de werkgroep gingen in gesprek met hun dorpsgenoten. En met de eerste stap besloten de creatieve geesten van de werkgroep meteen iets te laten zien. Om zo draagvlak voor ideeën uit Hegelsom te vergroten. Ook met u als bezoeker gaan we in de tweede helft van deze inspiratiesessie op creatieve wijze aan de slag!

3 Zorgen doe je samen; Dorp gaat voor zorg op maat. (ronde 1 – ronde 2)
Er is een grote beweging gaande op het gebied van zorg en welzijn. Steeds meer dorpen nemen zelf het heft in handen om de zorg in hun dorp op te pakken. Dat gebeurt in eerste plaats vanuit de overtuiging dat zorg persoonlijker en doelmatiger georganiseerd kan worden. Daarnaast komen de initiatieven op omdat de overheid en maatschappelijke instellingen zich terugtrekken. In de eerste ronde is er aandacht voor zorg- en welzijnsinitiatieven die in heel Limburg ontstaan. In de tweede ronde nemen we een kijkje bij de buren in Brabant, waar dorpscoöperaties actief zijn in de thuiszorg.

In de eerste inspiratiesessie (ronde 1) vertelt stichting ‘Kom Erbij’ Grubbenvorst over hoe zij in 2013 zijn gestart zijn met twee afzonderlijke projecten op het gebied een dagvoorziening en een klus- en hulpdienst. Ook vertelt Meerlo over het NoarburzorgPunt, welke is ontstaan naar het voorbeeld van Roggel. Dit alles onder leiding van Els Dorssers die voor de VKKL in 2013 verschillende zorginitiatieven in Limburg heeft beschreven.
In de tweede inspiratiesessie (ronde 2) besteden we aandacht aan de ontwikkeling van zorgcoöperaties in Brabant. De zorgcoöperatie van Helenaveen en coöperatie ‘Tot uw dienst Laarbeek’ vertellen hierover.

4 Duurzaamheid; het thema van de toekomst?
De initiatiefnemers van de Groene Vogel werken in Beesel aan bewustwording op het vlak van energiebesparing en duurzaamheid. Door gedragsverandering en (kleine) besparingsmaatregelen van het energieverbruik is er al heel wat mogelijk. Diverse partijen en inwoners doen mee aan dit project en leveren allen een bijdrage. Zo zijn er energiecoaches uit het eigen dorp en is er een modelwoning waar je veel kunt leren over energiebesparing. Dit initiatief won de eerste prijs bij de prijsvraag ‘De knop om’ van het Ministerie van Economische Zaken.

5 Inspiratie carrousel: deel uw inspiratie
Natuurlijk is het niet enkel de bedoeling van de bijeenkomst om te inspireren. De VKKL en de gemeente Bergen worden ook graag geïnspireerd door voorbeelden, initiatieven, trends en ontwikkelingen uit uw regio, en geven daarom de gelegenheid deze te delen in de inspiratie carrousel.Wanneer: 21.05.2014 om 18:48u
Meer informatie: www.vkkl.nl
Locatie: MFC De Buun te Well. Kasteellaan 25 5855 AD Well
Kosten: Gratis
Aanmelden: http://www.vkkl.nl/aanmeldingsformulier-inspiratie-uit-de-regio-noord-limburg-21-mei
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie