In gesprek met Maatschappelijke Organistaties, de regenbooggemeenten en de Provincie Limburg over 'Diversity Valley'

Door: FAM! - Charlotte van Dijk-Pieters
Geplaatst op: dinsdag 12 juni 2018

Op uitnodiging van de Provincie Limburg kwamen onlangs maatschappelijke organisaties en de #Regenbooggemeenten bijeen om met elkaar verdieping te geven aan 'Diversity Valley'. Welke nieuwe samenwerkingen zijn mogelijk en wat kan een ieder hieraan bijdragen. Met het aannemen van de Motie Limburg Regenboogprovincie, wil de Provincie uitdragen dat alle (Lim)burgers gezien en gewaardeerd worden. Samen met de Regenboogsteden Limburg en de diverse organisaties wil zij komen tot een gezamenlijke ambitie en een plan van aanpak. Tijdens twee bijeenkomsten met Provincie en Regenboogsteden zijn de eerste ambities en voorstellen geformuleerd, zoals een (Limburgse) ‘Diversiteit Valley’, waarin diverse partijen (organisaties, gemeenten, bedrijven) eigenaarschap nemen om deze ambitie waar te maken. Met de kennis en ervaring van deze gemeenten en de maatschappelijke organisaties worden andere gemeenten, (welzijn)organisaties, bedrijven gestimuleerd om zich erbij aan te sluiten.
#Diversiteitspact #inclusieagenda #inclusiediamant #Movisie #SAL2020 (Inclusiediamant: Uitgevery Coutinho)
Meer informatie: www.coclimburg.nl
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie