Humanitas zoekt een voorzitter voor de afdeling Maastricht Heuvelland

Door: Humanitas in Limburg - Maurice Franzen
Geplaatst op: maandag 25 september 2023

Ken je ons?
Het werk van Humanitas doet er toe! Onze vrijwilligers helpen mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken met 6 verschillende thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie.
Onze hulp is gratis en er zijn ruim 80 afdelingen in het land. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Ons streven is dat onze deelnemers kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken’.
Voor de afdeling Maastricht Heuvelland zoekt Humanitas een voorzitter. Bij deze afdeling ondersteunen 400 vrijwilligers in 12 verschillende activiteiten jaarlijks 1000 deelnemers. De vrijwilligers worden ondersteund door 8 betaalde krachten o.l.v. een afdelingsmanager. Laatstgenoemde is tevens ondersteuner en adviseur van het afdelingsbestuur.
De afdeling Humanitas Maastricht Heuvelland maakt deel uit van Humanitas District Zuid in Eindhoven. Het district is weer onderdeel van de landelijke vereniging Humanitas in Amsterdam.
Voor de afdeling Maastricht Heuvelland zijn we op zoek naar een
Voorzitter van het afdelingsbestuur
Een afdelingsbestuur van Humanitas bestaat uit 5 tot 9 bestuursleden dat zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aanstuurt. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid, de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.
Bestuursleden worden, op bindende voordracht van het afdelingsbestuur, benoemd door het bestuur van Humanitas District Zuid. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De overige functies worden door het afdelingsbestuur in onderling overleg verdeeld.
Wat kun jij voor ons doen?
Wij zoeken een energieke en sociaal betrokken voorzitter voor een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Met een open, direct en informeel bestuur geef jij richting en sturing aan de afdeling. Jij ziet er op toe dat beleid, doelstellingen en initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd worden. Je zit (bestuurs)vergaderingen voor en zorgt zo voor goede besluitvorming. Verder zie jij erop toe dat er binnen de afdeling gewerkt wordt volgens Humanitas waarden en spelregels van de vereniging. Jij zorgt voor verbinding binnen de afdeling en vertegenwoordigt de afdeling binnen de landelijke vereniging en ook naar buiten toe.
Je volgt het strategische en sociale beleid van de gemeente. Zij is de belangrijkste geldverstrekker van de afdeling.

Je bent bereid je actief in te zetten (vanaf 8 uur per week) en te binden voor een periode van 4 jaar. Toegankelijk en bereikbaar zijn is belangrijk, maar 24/7 beschikbaarheid is echt niet nodig! Je onderschrijft de Humanitas waarden (regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen) en je wordt lid van de Vereniging Humanitas
Jij bent iemand die:
• rust en overzicht brengt, leidinggevende capaciteiten heeft en helder communiceert.
• strategisch en vernieuwend werkt. Jij maakt doelstellingen op korte termijn en hebt een lange termijnvisie.
• floreert in een complexe organisatie- en werkomgeving
• draagvlak creëert (binnen afdeling en district).
• in teamverband zaken voor elkaar krijgt (binnen afdeling en district)
• sterk is in het opbouwen en onderhouden van een netwerk
• doelstellingen en resultaten behaalt zoals verwoord in het afdelingsplan
• uitvoerende vrijwilligers ondersteunt bij hun werkzaamheden
Wat neem je mee?
• bestuurlijke ervaring
• ervaring in gericht netwerken en lobbyen
• kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen
• affiniteit met het sociaal domein
• hart voor vrijwilligerswerk
Wat kunnen wij voor jou doen?
Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook een afdelingsbestuurder, goed voorbereid aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen en volg je toepasselijke trainingen. Je krijgt de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed en beschikken we over de benodigde verzekeringen.
Wil je meedoen?
Kijk voor meer informatie op Maastricht-Heuvelland (humanitas.nl) of neem telefonisch contact op via 085-044 8600. Reacties (motivatiebrief met cv) graag toezenden per mail naar info.zuid@humanitas.nl o.v.v. “vacature voorzitter Humanitas Maastricht”.
Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wanneer: 25.09.2023 om 00:00u
Locatie: Baron van Hövellstraat 4, 6221VE Maastricht
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie