Conferentie Regionale transformatie van de woningmarkt

Door: Maatschappelijk Netwerk Limburg - Heidy Amory
Geplaatst op: zaterdag 12 juli 2014

Parkstad Limburg zal haar ervaringen met u delen die zij opgedaan heeft in de transformatie van de regionale woningmarkt. Maar u leert ook van anderen hoe u nog beter kunt anticiperen op de ontwikkelingen binnen de huidige (Limburgse) woningmarkt.

Parkstad is één van de drie ‘toptransitiegebieden’ van Nederland en de eerste stedelijke regio die te maken heeft met demografische, economische én sociaal maatschappelijke transities. Dit leidt tot een enorme fysieke transformatieopgave voor de regio. De uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen moeten samen worden opgepakt. We staan niet alleen hierbij stil, maar ook bij de ontwikkelingen waar de regio pas van aan de vooravond staat: het scheiden van wonen en zorg, een groeiende vraag naar huurwoningen en een enorme leegstandsproblematiek in het particuliere woningbezit.

Samenwerken: een must!

Uw inbreng tijdens de conferentie is van groot belang. Samenwerken aan de huidige en toekomstige opgaven op de huidige (Limburgse) woningmarkt en het sluiten van slimme allianties om de benodigde transitie en doorstroming van de woningmarkt op gang te brengen, is een must. En zien wij ergens nog beren op de weg, dan lossen we dat samen op!

Boeiende sprekers en inspirerende workshops

Drie boeiende sprekers delen ervaringen met u en blikken terug op de successen die behaald zijn in Parkstad. Maar ook: welke opgaven liggen er nog en met welke partners pakken we dit op? En wat is nodig om deze opgaven in de toekomst te kunnen uitrollen over de andere krimpgebieden in Limburg en de andere landsdelen en in de anticipeergebieden? De uitdaging van deze dag is te komen tot concrete resultaten.

Minister Blok aanwezig

Minister Blok zal op enig moment bij de conferentie aanwezig zijn, kennis nemen van de resultaten van de workshops en wordt om een eerste reactie gevraagd.

Workshops – aanmelding via onderstaande link

A. Workshop strategieën voor verkleining plancapaciteit en woningvoorraad: “Uitbreiden of
inkrimpen - plancapaciteit voor de eeuwigheid of oog voor realiteit?”

B. Workshop financiële instrumenten en arrangementen: “Steengoed gefinancierd
financiële arrangementen voor de vastgoedmarkt.”

C. Workshop samenstelling huurwoningvoorraad: “Gat in de Limburgse huurmarkt” wie
springt erin?”

D. Workshop verantwoorde extramuralisering van de zorg: “Hoe woont straks de
zorgbehoevende? Wat zijn de gevolgen van extramuralisering en decentralisaties in de zorg.”

Welkom!

Graag zien wij u op woensdag 10 september 2014. We blikken terug op de lessen die we geleerd hebben bij de ontwikkeling van Parkstad, maar zoomen ook in op de (nabije) toekomst. Samen komen we tot concrete antwoorden. En als u niet in onze regio 'opereert', dan leren wij van u en u van ons om (nog beter) te anticiperen op de problematiek in andere krimpregio's.


Doelgroep: bestuurders, beleidsmakers en professionals op strategisch en tactisch niveau van overheden en marktpartijen (vastgoedbeleggers, banken en ondernemers (verenigingen)/bedrijven, projectontwikkelaars,
et cetera). Zorgpartijen en woningcorporaties, bewonersgroepen, kennisinstellingen.Wanneer: 10.09.2014 om 10:00u
Meer informatie: www.vanmeernaarbeter.nl
Locatie: Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht
Kosten: Aanmelden is gratis, maar niet vrijblijvend.
Aanmelden: klik hier
     


Reactie(s)

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.Naam


Email


Uw reactie