De Pijler onderdeel van het Huis voor de Zorg
Provinciaal knooppunt netwerkondersteuning en kenniscentrum armoedebestrijding.


AdresMercator 1
Postcode6130PD
PlaatsSittard
Telefoon046 4208159
Websitewww.depijler.nl
Emaildepijler@huisvoordezorg.nl
Contactpersoon
Volg ons op social media:


Missie:

De Pijler is op dit moment haar missie aan het herzien.
Visie:

De Pijler is op dit moment haar visie aan het herzien.
Doelstelling:

De Pijler (vanaf 01.01.2018 ondergebracht bij het Huis voor de Zorg) richt zich middels projectactiviteiten op het leveren van een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de Limburgse Samenleving en de bestrijding van armoede, door het ondersteunen en verbinden van burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en het realiseren van bestendige doelen. Dat doen zij samen met vrijwilligers en de samenwerkingspartners.

Door zich blijvend te verdiepen in actuele onderzoeken, veranderingen en bewegingen in de (Limburgse) samenleving, wil zij invloed uitoefenen op gemeentelijk armoedebeleid en de ondersteuning van mensen in een moeilijke financiële positie, om zo sociale uitsluiting terug te dringen en sociale participatie mogelijk te maken.
Door vroegtijdige signalering, preventie en laagdrempelige ondersteuning zet zij haar netwerk in om de verschillende facetten van armoede aan te gaan.
De dienstverlening van Stichting de Pijler is gericht op alle inwoners van de provincie Limburg die, als gevolg van o.a. een te laag inkomen niet (optimaal) kunnen deelnemen aan onze samenleving. Deze stichting tracht daarmee letterlijk als pijler te functioneren in de Limburgse samenleving wanneer het gaat om armoedevraagstukken.


Medewerkers
Benoit Hameleers
Waarnemend Coördinator